Vores team er specialister i  Fransk, Engelsk, Portugisisk, Swahili, Lingala,Shona, bembe og Kinyarwanda. 

Vi tolker og oversætter fra/til Dansk, Fransk, Engelsk, Portugisisk, Swahili, Lingala,Shona, bembe og Kinyarwanda

Vi vil sikre dig/jer en grundig og effektiv tolkning eller oversættelse.

        Med vores tolker/oversættere er verden i dine hænder. 

I Dine Rettigheder tilbyder vi: 

Vores Services

Tolkning

Rets- Tolkning som omfatter primært tolkning:
 -I retten

-Advokatforhandlinger

-Hos politi eller ved køreprøverne 

-Asylsystemet

-Opholdstilladelse og statsborgerskab.

Sundheds -Tolkning som omfatter primært tolkning:

-På hospitaler

-På klinikker

-Hos praktiserende læger

-Hos sundhedsplejen

-Hos tandlæger.

Social- Tolkning som omfatter primært tolkning:

-I kommuner

-Hos Jobcentre

-Hos familiecentre

-I skoler eller børnehaver.

-Hos Ankestyrelsen

-Delegations besøg fra andre nationer.


KONFERENCETOLKNING:

Skal I afholde seminarer, Konferencer eller forretningsmøder, hvor tolkning skal foregå samtidig med det talte, tilbyder vi professionel simultantolkning på dit ønskede  sprog.

Der tilbydes forskellige former for tolkning:

Fremmødetolkning:

Ved denne form for tolkning er der tale om, at tolken møder op på stedet, hvor den planlagte tolkning finder sted. Tolken præsenterer sig og sikrer sig indledende, at der er sproglig forståelse samt bekræfter sin tavshedspligt. I fremmødetolkning optræder tolken som mellemled mellem de personer, der skal føre en samtale.

Telefontolkning:

Telefontolkning er en løsning i forskellige situationer, hvor det ellers ikke kan være muligt at tolken kan møde op i forhold til transportomkostninger. Det kan også være ved ganske korte samtaler eller i situationer, hvor store afstande gør det svært at få en tolk frem til det rette tidspunkt.

Videotolkning:

I videotolkning foregår samtaler via en videoforbindelse med to eller flere personer, så tolk og samtale parter kan se og høre hinanden via videoforbindelsen. Denne form for tolkning er et godt alternativ til fremmødetolkning i situation hvor tolken kan godt aflæse kropssprog eller følge med i anvisninger uden at være i samme plads.

Oversættelse

Hvad er oversætelse?

Oversættelse drejer sig om at føre mening fra et sprog til et andet uden at tabe kvalitet. Det er ikke at oversætte ord for ord, men at forstå kultur, identitet og grundlæggende værdier hos modtagerne og afsenderen. Når vi oversætter, så sætter vi pris på din kultur.

Juridisk oversættelse:

Skal dit materiale bruges i juridisk kontekst, for eks. i forbindelse med en attest, fuldmagt, kontrakt osv.?

Vi matcher dine ønsker med en kompetent jurist.

Marketing oversættelse:

Ønsker I unikke, fængende og interessante tekster, der fanger læseren fra starten til slutning?

Vi matcher dig med en fagspecifik person med kendskab til din brand og branche.


Do you have any questions?

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk to you!