Juridiske ydelser

Drag nytte af vores services.

Vores services

Udlændingeret 


Vi hjælper med ansøgning om:


Asyl.
Familiesammenføring
Turistvisum/ tidsbegrænset visum
Arbejdstilladelse
Permanent opholdstilladelse
Dansk statsborgerskab.


Vi vejleder og rådgiver om betingelser til asyl, familiesammenføring, turistvisum/ begrænset visum, arbejdstilladelse, permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab.


Vi udarbejder ansøgninger/ klager til Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet. 

Lejeret


I DineRettigheder hjælper vi både lejer og udlejer.

Er du lejer:
I DineRettigheder hjælper vi dig med:
- grundig/detaljeret gennemgang af din leje- eller fremlejekontrakt.
- udarbejdelsen af klager ved huslejestigning og til huslejenævnet.
- opsigelse af leje- og fremlejekontrakt
- ophævelse af lejekontrakt
- succession ( lejemålets overtagelse af en anden lejer)
- Fraflytning.Ansættelsesret

Vi hjælper dig med                               
 - Forståelsen af dine kontrakter ved fuldtidsansættelse, deltisansættelse, tidsbegrænset ansættelse eller vikaransættelse. 


-Opsigelse/afskedigelse                                   
Vi gennemgår din opsigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder, uegnethed, pligtforsømmelse eller arbejdsvægring/overarbejdsvægring.


- Ophævelse/ bortvisning                   Bortvisning betyder at arbejdsgiver bringer ansættelsesforholdet til ophør med øjeblikkelig virkning.

   

 

Socialret

Vi er klar til at hjælpe dig med:         

         

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Jobafklaringsforløb
- Kontant-og uddannelseshjælp
- Ressourceydelse
- Revalidering
- Rehabilitering
- Fleksjob
- Støtte til personer med  funktionsnedsættelse
- Handicap
- Handicapkompenserede ydelser
- Hjælp til børnefaglig undersøgelse
- Børnefamilieydelser og børnetilskud


Vi udarbejder klager til Ankestyrelsen 

Hjemmesiden opdateres løbende. 

DET SIGER VORES KUNDER

Tusind tak for jeres hjælp .


Jean-Jacques

Om os 


DineRettigheder er en lille virksomhed funderet på dine rettigheder. Virksomheden har eksisteret siden 2015 under navne flextolkning og Nuru. Den 20.01.2022 besluttede ledelse i virksomheden at ændre navnet til DineRettigheder, idet virksomheden mener, at enhver har rettigheder og disse rettigheder skal respekteres. Vi har valgt at arbejde med de områder, som vi er specialister i. Vi har mange årserfaring med tolkning og oversættelse.

Siden 2016 har Elocho, som er jurist, arbejdet med forskellige juridiske områder, og da han afsluttede sit jurastudie i 2021, har han besluttet at arbejde med de fire nævnte retsområder.

 Service 

Juridiske ydelser 
Oversættelse 
Tolkning 

Familiekonsulation
Pædagogisk Støtte
Kontaktperson Ordning
Råd og Vejledning
Foredrag
Kulturforståelse
Mentorordning